Special- & tjenestev. - Lind's hjemmeside - The Valley

Gå til indhold

Special- & tjenestev.

Modeltog > Rullende Materiel
I tidens løb har DSB naturligvis haft brug for adskillige former for specialvogne. Jernbanedrift kan jo ikke klares alene ved hjælp af persontransport og gods-ditto. Der er brug for alle mulige vogne til vedligeholdelse af skinner og signaler, til specialtransporter og mandskabsvogne og meget, meget mere. I en del tilfælde har man måttet bygge helt specielle vogne for at klare opgaven, men ofte har det været muligt at ombygge eksisterende vogne til andre formål. F.eks. er mange af de upopulære "Rystevogne" bevet ombygget til værkstedsvogne for malere, smede, signalfolk, telefonmontører etc. Man brugte, hvad man havde. Gamle vogne blev ikke blot hugget op, hvis de kunne anvendes til noget fornuftigt.

Værkstedsvogn nr. 62.
Som sagt har DSB gennem tiderne ombygget adskillige person- og godsvogne til specifikke formål. I dette tilfælde er der dog ikke tale om en gammel rystevogn, som fik forlænget livet, men om noget så eksotisk som krigsbytte!
Vognen er en forhenværende personvogn fra de preussiske jernbaner, som efter 1945 blev efterladt i Danmark og herefter ombygget til brug for Signalstyrelsen med hjemsted i Tinglev i Sønderjylland.
Modellen er fra Fleischmann og udgivet sammen med nr. 63, der har nogenlunde samme historie.
Vognen er derudover med mange fine detaljer, og skiltningen ser fin ud. En pudsighed: Det runde gule mærke med teksten "GASFLASKER fjernes ved brand" er lidt større i virkeligheden (jvf. Jernbanen.dk). Havde det ikke været lettere at arbejde med et større skilt, da man lavede modellen?

Der er loftslampe på de åbne perroner. Lys i modellen vil også give lys udenfor. Fikst.
Et nærmere eftersyn af vognens bund afslører, at vognen er bygget hos ROCO. De har også udsendt deres egen udgave af Nr. 62 (Modelnr. 44815). Jeg har ikke set den ”live”, men på billeder ligner den fuldstændig vognen fra Fleischmann – bortset fra tre punkter: ROCO-vognen har ikke det gule mærke med gasflaskerne. Vinduesrammerne er brune hos ROCO, og så er der litreringen: Nr.562! Så vidt jeg kan se på Jernbanen.dk er vognen dog ikke blevet omlitreret, hvilket skete i 1958 – Nr. 62 blev udrangeret året før og nåede således ikke med. Derudover er ROCO's bogstavtyper ikke lige i skabet...
Værkstedsvogn nr. 63.
En del af den krigsskadeerstatning, som blev Danmark til del i 1945, kom til at bestå af efterladt jernbanemateriel fra Deutsche Reichsbahn. Eksempelvis fik tyskerne ikke tre stk. lokomotiver med sig. De strandede i jylland og blev omlitreret til Litra T (men det er en anden historie, som man siger). Denne preussiske rejsegodsvogn kom heller ikke med hjem, i hvert fald ikke længere end til Tinglev, hvor den sammen med nr. 62 blev overdraget Telegrafmesteren i 1946. Den blev omlitreret i 1958 til DSB Specialvogn 563.
Modellen er fra Fleischmann og blev udsendt sammen med den "plankede" ROCO-model ovenfor.
Tilbage til indhold