Special- & tjenestev. - Lind's hjemmeside - The Valley

Gå til indhold

Special- & tjenestev.

Modeltog > Rullende Materiel
I tidens løb har DSB naturligvis haft brug for adskillige former for specialvogne. Jernbanedrift kan jo ikke klares alene ved hjælp af persontransport og gods-ditto. Der er brug for alle mulige vogne til vedligeholdelse af skinner og signaler, til specialtransporter og mandskabsvogne og meget, meget mere. I en del tilfælde har man måttet bygge helt specielle vogne for at klare opgaven, men ofte har det været muligt at ombygge eksisterende vogne til andre formål. F.eks. er mange af de upopulære "Rystevogne" bevet ombygget til værkstedsvogne for malere, smede, signalfolk, telefonmontører etc. Man brugte, hvad man havde. Gamle vogne blev ikke blot hugget op, hvis de kunne anvendes til noget fornuftigt.

Værkstedsvogn nr. 62.
Som sagt har DSB gennem tiderne ombygget adskillige person- og godsvogne til specifikke formål. I dette tilfælde er der dog ikke tale om en gammel rystevogn, som fik forlænget livet, men om noget så eksotisk som krigsbytte!
Vognen er en forhenværende personvogn fra de preussiske jernbaner, som efter 1945 blev efterladt i Danmark og herefter ombygget til brug for Signalstyrelsen med hjemsted i Tinglev i Sønderjylland.
Modellen er fra Fleischmann og udgivet sammen med nr. 63, der har nogenlunde samme historie.
Vognen er derudover med mange fine detaljer, og skiltningen ser fin ud. En pudsighed: Det runde gule mærke med teksten "GASFLASKER fjernes ved brand" er lidt større i virkeligheden (jvf. Jernbanen.dk). Havde det ikke været lettere at arbejde med et større skilt, da man lavede modellen?

Der er loftslampe på de åbne perroner. Lys i modellen vil også give lys udenfor. Fikst.
Et nærmere eftersyn af vognens bund afslører, at vognen er bygget hos ROCO. De har også udsendt deres egen udgave af Nr. 62 (Modelnr. 44815). Jeg har ikke set den ”live”, men på billeder ligner den fuldstændig vognen fra Fleischmann – bortset fra tre punkter: ROCO-vognen har ikke det gule mærke med gasflaskerne. Vinduesrammerne er brune hos ROCO, og så er der litreringen: Nr.562! Så vidt jeg kan se på Jernbanen.dk er vognen dog ikke blevet omlitreret, hvilket skete i 1958 – Nr. 62 blev udrangeret året før og nåede således ikke med. Derudover er ROCO's bogstavtyper ikke lige i skabet...


Værkstedsvogn nr. 63.
En del af den krigsskadeerstatning, som blev Danmark til del i 1945, kom til at bestå af efterladt jernbanemateriel fra Deutsche Reichsbahn. Eksempelvis fik tyskerne ikke tre stk. lokomotiver med sig. De strandede i jylland og blev omlitreret til Litra T (men det er en anden historie, som man siger). Denne preussiske rejsegodsvogn kom heller ikke med hjem, i hvert fald ikke længere end til Tinglev, hvor den sammen med nr. 62 blev overdraget Telegrafmesteren i 1946. Den blev omlitreret i 1958 til DSB Specialvogn 563.
Modellen er fra Fleischmann og blev udsendt sammen med den "plankede" ROCO-model ovenfor.
Specialvogn 782
Værkstedsvogn for Vognopsynet efter ombygning i 1968. Inden da HJ 37801 fra 1921. Hjemsted i Korsør og udrangeret i 1986.
Modellen er fra HobbyTrade uden dikkedarer.Tjenestevogn 703
CU 4130 var en klassisk rystevogn fra 1921. Bygget hos Scandia og senere ombygget til svejsevogn i 1967 med hjemsted i Aarhus. Foto på Jernbanen.dk viser den med strækbånd i 1975. Vognen blev omlitreret o. 1984 og solgt til DJK i 87 med sit gamle litra.
Modellen er en ommalet rystevogn fra HobbyTrade, hvor der ikke er gjort det store ud af den. Et andet projekt!?

Specialvogn 272
Oprindelig CV 4304 fra Scandia, Randers, bygget i 1922. Vognen blev ombygget i 1962 til såkaldt bygningsvogn (Tømreværksted?) med Hjemsted i Vanløse. Som de øvrige special- og tjenestevogne blev den malet gul i 1980 og udrangeret i 1984.
Modellen er fra DFModeltog med blændede vinduer og andre fine detaljer. Det er ikke bare en ommalet rystevogn!Specialvogn 405
Oprindelig postpakvogn EH 6678 fra Scandia (1901). Vognen blev ombygget til togforvarmningsvogn i 1963. Vognen blev forsynet med en kedel, som skulle levere varmt vand ved opstart af damplokomotiver.. Hjemsted Roskilde og udrangeret i 1971.
Modellen er en ommalet postpakvogn fra HobbyTade, og der er ikke gjort forsøg på at få den til at ligne forbilledet yderligere - som det ses på fotos hos Jernbanen.dk. Måske venter et lille hobbyprojekt!? Det var lige, hvad der gjorde, og resultatet kan ses til højre.


Specialvogn 495
QRL 36703 blev bygget i Randers i 1927 og endte sine dage i 1966 efter at have tjent som redskabsvogn for Svejsekolonnen på Gb fra 1960.
Modellen er en ommalet godsvogn fra HobbyTrade, og til det er der ikke så meget at tilføje.


Specialvogn 725
Denne vogn er lidt mere interessant. Det er en gammel teaktræspostvogn, DO 5607, fra 1926, som blev ombygget i 1962 til værkstedsvogn for svellestoppemaskine!
En svellestoppemaskine er en sindrig konstruktion, hvis formål er at pakke ballast sammen under svellerne. Oprindelig blev arbejdet udført manuelt med en stophakke, hvor to banearbejdere bankede ballasten sammen under svellen fra hver sin side. Vognen blev udrangeret i 1971.
Modellen er en ommalet Postpakvogn  med tagrytter i træ fra HobbyTrade.
Tilbage til indhold