Godsvogne, private - Lind's hjemmeside - The Valley

Gå til indhold

Godsvogne, private

Modeltog > Rullende Materiel
En lang række firmaer har gennem tiden benyttet DSBs skinner - og DSBs materiel - til transport af deres varer. Men som regel har større og store firmaer haft (og har) deres egne vogne, som også har tjent som reklame for de enkelte firmaer med tydelige logoer og fantasifuld bemaling. Specielt tankvogne har altid udgjort en betragtelig del af det rullende, privatejede materiel. Vognene blev litreret efter DSB standard og forsynet med "P" for Privatejet.
DDSF - De Danske Spritfabrikker A/S.
"I håb om at kunne købe, rektificere og eksportere store mængder  brændevin til de vinproducerende lande dannede C.F. Tietgen og C.A.  Olesen i 1881 Dansk Gærcentral. Virksomheden fik ikke succes i udlandet,  og koncentrerede derfor kræfterne om det hjemlige marked. I 1923 ejede  Dansk Gærcentral samtlige tilbageværende brænderier i Danmark, og den  danske stat gav selskabet koncession (eneret) på fremstilling af gær og  spiritus.  I 1932 ændredes navnet til De Danske Sprit Fabrikker – DDSF." (Kilde: Jernbanen.dk)
De to gærvogne er repræsentanter for de lukkede godsvogne, som kørte for DDSF helt frem til midt i tresserne. "I vognen må befordres: Gær i Vognladninger, eventuelt suppleret med  mindre Partier Sprit, Prøver af Vand, Mask, Melasse og Korn samt til  Fragtstykgodsbefordring af brugt Emballage eller beskadiget Gods  hidrørende fra disse Godsforsendelser." (Jernbanen.dk) Der er tyve års forskel på dem - 1929 og 1949. Den lille, og ældre af de to, blev sammen med tre af samme slags solgt til OHJ i 1960 og 64. To år senere gik ZB 99705 samme vej.
Modellerne er fra hhv. Hobby Trade og McK. Hobby Trades udgave er en del af deres trævogne, og lider efter min mening under nogle meget markante konturer ved dørrammerne. Skønt rammerne faktisk er bredere på deres ølvogne, gør udeladelsen af konturerne indtrykket meget mere harmoninsk. Men jeg kan godt lide konceptet med rigtig træ, og deres motorvogne og postvogne er skønne, synes jeg.
Mck's vogn er ligeledes fra serien med ølvogne, ZA og ZB. Den lever fuldt op til den høje standard, vi bliver forkælet med fra dette firma.
Tilbage til indhold